poniedziałek, 5 listopada 2012

Krąg na szlaku św. Jakuba

Okazało się, że wcale nie trzeba jechać do Hiszpanii, żeby powędrować Camino, czyli tradycyjnym szlakiem do grobu św. Jakuba w Composteli. Nowowytyczoną trasą lubelską  wędrownicy z kręgu św. Pawła ruszyli po Eucharystii w parafii św. Jakuba w Głusku na krótką wędrówkę.
Po drodze nie zabrakło pięknej pogody i jeszcze piękniejszych widoków. Dla duszy odświeżano sobie kwestie związane z godziną drogi - czyli codzienną modlitwą Pismem Świętym, która jest podstawowym elementem wędrowniczego stylu. Ciało zaś zostało pokrzepione świątecznymi ciastami i herbatą, którą każdy miał ze sobą. Wędrówka zapadnie uczestnikom w pamięć również ze względu na liczebność kręgu - na szlak ruszyło 25 osób, w tym 3 duszpasterzy - ks. Grzegorz Różyło, duszpasterz kręgu oraz dwóch ojców redemptorystów - o. Andriej z Grodzieńszczyzny i o. Marcin z Podkarpacia.