Zostań Skautem

Jak do nas dołączyć? Najłatwiej pisząc maila na adres lublin@skauci-europy.pl podając przedział wiekowy według listy poniżej. Skontaktujemy się niezwłocznie podając namiary na odpowiedzialnych za dany rejon szefów.

Skauci Europy działają w trzech gałęziach:
Wilczki - gałąź żółta - przeznaczona dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat (3-5 klasa).
Harcerze - gałąź zielona - wiek od 12 do 17 lat (6 klasa - 1 szkoły średniej)
Wędrownicy - gałąź czerwona - od 17 do ok. 25 lat.

Skauting oferuje najwięcej ludziom młodym, ale nie mógłby działać bez wsparcia dorosłych. Dla ojców i matek również mamy miejsce zgodne z ich możliwościami i talentami.