Dzieje się!

Pod hasłem "Wielkie dzieje się!" Lublin ubiegał się o miano Europejskiej Stolicy Kultury. Tytułu nie udało się zdobyć, ale w Lublinie nadal dużo się dzieje, a zwłaszcza u Skautów Europy. Podajemy wydarzenia, które są przez nas organizowane w najbliższym czasie. Czujcie się zaproszeni!


II Warsztaty Szczepowych
23.11.2013. Skierowany do szczepowych i rodziców, którzy chcieliby podjąć tę służbę, polegającą na cichym czuwaniu nad rozwojem określonego środowiska harcerskiego.Do tej pory działo się:
Światowe Dni Młodzieży 2011, MadrytRozesłanie na obozy
Rozesłanie to ostatnia uroczystość harcerska przed obozami. Tradycyjnie spotykamy się na Mszy świętej, której ważnym elementem jest przyjęcie przez szefów światła Chrystusa, które ma przyświecać podczas obozowych modlitw. Światło, któregonie stawia się pod korcem, ma również przypominać, że każdy skaut jest zobowiązany promienieć wiarą wszędzie tam, gdzie został posłany.


Rekolekcje dla młodych mężczyzn
Co roku Krąg św. Pawła organizuje rekolekcje wielkopostne. Tym razem chcemy się nimi podzielić z innymi szukającymi konkretnych odpowiedzi na trudne pytania.
16 - 18.03.2012 Drużynowi przechodzą kursy szkoleniowe w wakacje. Żeby zdobytą wiedzę mogli utrwalić, podzielić się praktyką i naładować akumulatory spotykają się na Legwanach, czyli weekendowych spotkaniach szefów zielonej gałęzi (harcerzy) z całej polski.
Wataha - spotkanie szefów wilczków
16 - 18.03.2012 Podobnie jak drużynowi, szefowie wilczków: Akele i ich przyboczni potrzebują ładowania baterii - schodzą się więc na Watahę. Po raz pierwszy do Lublina!