Rozesłanie na obozy

Rozesłanie to ostatnia uroczystość harcerska przed obozami. Tradycyjnie spotykamy się na Mszy świętej, której ważnym elementem jest przyjęcie przez szefów światła Chrystusa, które ma przyświecać podczas obozowych modlitw. Światło, którego nie stawia się pod korcem, ma również przypominać, że każdy skaut jest zobowiązany promienieć wiarą wszędzie tam, gdzie został posłany.

Termin

10.00 - 12.00, 30 czerwca 2012


Miejsce

Parafia Dobrego Pasterza w Lublinie, ulica Radzyńska 3 (Czechów). Dojazd według mapki:

View Larger Map


Plan 


10.00 przygotowanie do Mszy świętej (próba śpiewu, spowiedź)
10.30 Msza święta
11.30 Przygotowanie do apelu
11.40 Apel
12.00 Koniec uroczystości

Pieśni na Mszę

Apel

Ustawienie (zgodnie ze wskazówkami zegara, stojąc przodem do sztandarów)

Szefowie:

Sztandary (przez całą długość północnej ściany)
Duszpasterze
Goście
Hufcowi
Szczepowi
Harcerze:

Krąg św. Pawła
1 Szczep Chełmski
1 Szczep Zakrzowiecki
3 Szczep Lubelski
3 Drużyna Chełmska
9 Szczep Lubelski
11 Szczep Lubelski
Puszcza Lublin
Puszcza Lubelszczyzna

Harcerki:

2 Szczep Lubelski
4 Szczep Lubelski
6 Drużyna Lubelska
8 Drużyna Lubelska
10 Drużyna Lubelska
2 Drużyna Kraśnicka
2 Szczep Łęczynski

Plan Apelu

  1. Zwołanie na plac apelowy, okrzyki, Semper Parati (Paratae)
  2. Raport jednostek
  3. Hymn "Króluj nam Chryste"
  4. Modlitwa "Ojcze nasz"
  5. Słowo hufcowych
  6. Słowo Naczelniczki
  7. Semper Parati i koniec apelu