piątek, 22 listopada 2013

Spotkanie z biskupem M. Rojkiem

Jednostki hufca lubelskiego działają również na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. W związku z niedawnym ingresem nowego pasterza, ks. biskupa Mariana Rojka, reprezentacja Skautów Europy wybrała się doń w celu przedstawienia naszego ruchu. W spotkaniu udział wzięli Józef Wryszcz, szczepowy z Krasnobrodu, ks. Maciej Lewandowski, duszpasterz tamtejszego szczepu, Damian Belina - szef ekipy wędrowników i Paweł Czuba, hufcowy. Ekscelencja przyjął delegację bardzo ciepło, zadał wiele pytań, dotyczących głównie działalności skautów na Zamojszczyźnie. Udzielił kilku cennych uwag, zachęt i przede wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.