środa, 13 marca 2013

Zapraszamy!SERDECZNIE ZAPRASZAMY

    Na wspólne obchody Dnia Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego, które odbędą się w sobotę 
23 marca 2013 w Pliszczynie. Szczegóły poniżej:

PROGRAM

10.20 – apel rozpoczynający
10.40 – próba śpiewu
11.00 – Msza Święta
12.30 – Poczęstunek
13.00 – konferencja dla rodziców, gry dla żółtej i zielonej gałęzi, służba dla czerwonej gałęzi, 

konferencja dla księży
14.00 – powrót

MIEJSCE

Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (Ks. Sercanie)

SKAUCI EUROPY W LUBLINIE