niedziela, 11 marca 2012

SZCZEGÓLNE ŚWIADECTWO


Drogie Druhny, drodzy Druhowie, wszyscy sympatycy i przyjaciele I Szczepu Chełmskiego św. o. Pio!

Dziś, tj. 11.03. AD 2012 miała miejsce historyczna dla naszego środowiska chwila mianowania druha szczepowego - Roberta Sienickiego. Jego wybór i odpowiedzialność, którą w związku z nim przyjął stanowią świadectwo zaangazowania w nasz ruch rodziców. Mimo licznych obowiązków rodzinnych i zawodowych Pan Robert podjął wyzwanie, "opuścił samego siebie, swoje słabości i ograniczenia", by z radością i miłością ofiarować się innym. Kazdy szef, który zobowiązuje się wypełniać obowiązki związane z jakąkolwiek słuzbą przestaje zyć dla siebie - zaczyna zyć, przez Chrystusa, dla innych. To wielkie dzieło nie byłoby jednak mozliwe bez, potrzebnego przeciez, WSPARCIA MODLITEWNEGO. Prośmy, zawierzając Panu i Maryi osobę szczepowego, o siły i łaski niezbędne do kontynuowania misji, którą rozpoczął.