środa, 22 lutego 2012

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Dziś świętujmy rocznicę urodzin Sir Roberta Baden-Powella, niestrudzonego skautmistrza, pomysłodawcy i propagatora metody wychowania, na której po dziś dzień opiera się skauting. Zgłębiajmy tę metodę, by lepiej służyć naszym młodszym braciom, stawajmy się lepszymi każdego dnia, by „wskazywać Boskie ślady w przyrodzie i nauczać tego, czego sam Bóg pragnie”. Dziś Dzień Myśli Braterskiej – obejmijmy modlitwą wszystkich naszych braci skautów i siostry skautki. CZUWAJ!

Ekipa bloga