sobota, 17 grudnia 2011

Spotkanie opłatkowe z Arcybiskupem Stanisławem

Delegacja obydwu lubelskich hufców uczestniczyła dziś w spotkaniu wspólnot młodzieżowych diecezji lubelskiej ze swoim biskupem - JE Stanisławem Budzikiem. W darze ołtarza złożyliśmy symbol naszego Stowarzyszenia, czyli ośmioramienny krzyż z lilią, który jest wyrazem naszych ideałów.
Prócz tego w wielu środowiskach odbyły się spotkania opłatkowe. Jedno z nich, w Szczepie 9. Lubelskim św. Józefa, zostało zobrazowane w kilku zdjęciach - zapraszamy do działu "Zdjęcia".