niedziela, 20 listopada 2011

Nasz Arcybiskup i nasze sztandary


Dzięki temu, że po zakończonym ingresie do lubelskiej katedry sztandary Skautów Europy towarzyszyły nowemu arcybiskupowi, pojawiają się one na licznych zdjęciach bpa Budzika. Na przykład tutaj portal rp.pl pomaga promować symbole Skautów Europy!
Dziękujemy.