poniedziałek, 24 października 2011

Podejmij wyzwanie - ogłaszamy konkurs o laur "Złotego Pióra" 2011


UWAGA! UWAGA!

Podejmij wyzwanie! Podnieś swój poziom techniczny jako autor własnego tekstu o charakterze reportażu, wywiadu-rzeki bądź dziennika skautowego. Hufcowy hufca lubelskiego harcerzy - dh. Paweł Czuba HO - ogłasza konkurs otwarty dla WSZYSTKICH druhów należących do hufca. Zmagania odbędą się w ramach trzech, wspomnianych form literackich. Dokonaj wyboru i weź udział w zmaganiach o laur "Złotego Pióra BP 2011". Zgłoszenia przyjmujemy w formie mailowej: rafofse90@wp.pl. Warunki udziału:
- wzięte zostaną tylko teksty o tematyce skautowej
- konkurs indywidualny
- w konkursie mogą wziąć udział WSZYSCY, którzy czują się na siłach, by opracowywać tekst przez cały rok pracy
- uczestnicy, którzy zgłoszą chęć udziału, zostaną przyporządkowani do jednej z grup wiekowych, by konkurencja była uczciwa; tak też zostanie rozstrzygnięty konkurs

Objętość tekstu nie może przekraczać:
- w przypadku reportażu: 5 stron znormalizowanego maszynopisu, Times New Roman roz.12, interlinia 1,5.
- w przypadku wywiadu: 8 stron znormalizowanego maszynopisu, Times New Roman roz.12, interlinia 1,5.
- w przypadku dziennika: 20 stron znormalizowanego maszynopisu, Times New Roman roz.12, interlinia 1,5 (należy dokonać wyboru okresu, który ma wejść w zakres dziennika).

Teksty należy przesyłać pod wskazany wyżej adres mailowy do 10.06. 2012 roku. Powinny zostać zapisane w formacie PDF.
Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystości rozeslania na obozy, tj. 23.06.2012 roku.
PIÓRA W DŁOŃ!
Czuwaj!
Rafał Czyżyk HO